Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) podaję do informacji następująco:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny dr Beaty Maj-Sojka z siedzibą przy ul. Duńskiej 34/64 w Szczecinie, kod pocztowy 71-795.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ, ZUS, PFRON) oraz podmioty świadczące usługi niezbędnej do funkcjonowania gabinetu i realizacji leczenia (np. pracownia protetyczna, firma prowadząca księgowość, obsługa informatyczna, personel gabinetu).
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
7. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych przysługują Pani/Panu środki ochrony prawnej.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa (w przypadku świadczenia usług medycznych) lub umowne (za zgodą, w przypadku świadczenia innego rodzaju usług). W ostatnim przypadku nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację świadczenia.
9. W gabinecie funkcjonuje monitoring wizyjny który rejestruje obraz tylko poza godzinami pracy gabinetu. Rejestracji monitoringu poza godzinami pracy wykonana jest aby jest zapewnić bezpieczeństwo i ochronę mienia. Celem monitoringu bez rejestracji obrazu jest możliwość obserwacji bezpieczeństwa pacjenta w trakcie wykonywania zdjęcia RTG gdy lekarz na chwilę opuszcza gabinet aby uchronić się przed promieniowaniem.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadasz się na ich użycie. dowiedz się więcej

Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Zamknij